Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
09 jan 2020 14:31
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
22 nov 2021 12:49
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.701.ØLR: Legat – hensættelser – genoptagelse – selvangivelsesomvalg
Journal-nr. for landsretten
BS-29149/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen