Indhold

Dette afsnit handler om nedrunding ved beregning af A-skat og AM-bidrag. Der kan eksempelvis benyttes følgende metode: 

Ved beregning af AM-bidrag rundes den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst ned til nærmeste med 10 delelige beløb, inden AM-bidrag beregnes. På samme måde nedrundes A-indkomsten ved beregning af A-skat. Beregnet AM-bidrag og A-skat skal herefter rundes op til nærmeste hele kronebeløb. Hvis denne metode bruges, skal både arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, AM-bidrag, A-indkomst og A-skat anføres uden ørebeløb på lønsedlen.