Placering af byretten
Retten i Aarhus
Byretsdato
03 Jan 2020 14:27
Byretsstatus
Henvist til VLR
Journal-nr. for byretten
BS-156/2020

Vestre Landsret
Landsretsdato
18 Aug 2021 11:58
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.443.VLR: Bitcoin – spekulation – donation – gave – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – vederlagsnæring
Journal-nr. for landsretten
BS-19699/2020

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.187.HR: Bitcoin – spekulation – donation – gave – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – salg af aktiver
Journal-nr. for højesteret
BS-32180/2021-HJR
Højesteretsdato
30 Mar 2023 15:16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen