Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
08 feb 2021 11:17
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.138.BR: Fradrag for tab – bindende svar
Journal-nr. for byretten
BS-58978/2019

Vestre Landsret
Landsretsdato
25 okt 2021 09:02
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.590.VLR: Fradrag for tab efter kursgevinstloven
Journal-nr. for landsretten
BS-7262/2021-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen