åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.2.4.7 Beskæring af fradrag ved hybride mismatch - SEL §§ 8 C - 8 E" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om begrænsning af fradrag ved hybride mismatch. Se SEL §§ 8 C - 8 E

Afsnittet indeholder: