Placering af byretten
Retten i Aarhus
Byretsdato
08 aug 2018 12:35
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.496.BR: Ekstraordinær genoptagelse – investeringsbeviser
Journal-nr. for byretten
BS 12-903/2017 og BS 12-1678/2017

Vestre Landsret
Landsretsdato
19 dec 2019 12:35
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.649.VLR: Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder
Journal-nr. for landsretten
BS-33320/2018

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2021.161.HR: Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder
Journal-nr. for højesteret
BS-17472/2020
Højesteretsdato
22 mar 2021 08:41
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen