Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
06 Feb 2019 13:58
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.641.BR: Ansvar for manglende indeholdelse af A-skatter og AM-bidrag
Journal-nr. for byretten
BS-5528/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
15 Dec 2020 13:40
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.40.ØLR: Ansvar for manglende indeholdelse af A-skatter og AM-bidrag
Journal-nr. for landsretten
BS-58905/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen