Placering af byretten
Retten i Odense
Byretsdato
28 Aug 2018 11:09
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-31221/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
07 Jan 2020 10:20
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.53.ØLR: Anmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg
Journal-nr. for landsretten
BS-309/2019

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2021.16.HR: Selskab kunne ikke foretage selvangivelsesomvalg fra skattefri fusion til skattepligtig fusion
Journal-nr. for højesteret
BS-2383/2020
Højesteretsdato
14 Dec 2020 10:20
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen