Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
05 Feb 2020 11:04
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.121.BR: Ejendomsavance - Tinglyst ejer – reel ejer
Journal-nr. for byretten
BS-35821/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
02 Jun 2021 13:38
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.392.ØLR: Ejendomsavance - Tinglyst - Reel ejer
Journal-nr. for landsretten
BS-10215/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen