Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
04 Dec 2018 10:31
Byretsstatus
Anket til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-47676/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
13 Sep 2023 00:38
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.516.ØLR: Hver part skulle bære egne omkostninger – retsplejelovens § 312, stk. 3 – urigtige oplysninger
Journal-nr. for landsretten
BS-27900/2021
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen