SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2011.771.LSR: Spørgsmål om skattefritagelse for opmagasineret bil
Byretsdato
14 sep 2012 12:20
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.5.BR: Fri bil - rådighed - opmagasinering
Journal-nr. for byretten
BS 2-277/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
25 jun 2013 12:20
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2013.539.ØLR: Fri bil - rådighed - opmagasinering
Journal-nr. for landsretten
B-3525-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen