Placering af byretten
Retten i Hillerød
Byretsdato
07 Nov 2012 14:02
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.87.BR: Moms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig ansættelse
Journal-nr. for byretten
BS 2-476/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
28 Oct 2013 14:02
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2013.782.ØLR: Moms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig fastsættelse
Journal-nr. for landsretten
B-4039-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen