Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
12 Oct 2012 13:53
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.96.BR: Ejendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl
Journal-nr. for byretten
BS 10J-1767/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
27 Sep 2013 13:53
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen