Placering af byretten
Retten i Svendborg
Byretsdato
29 Oct 2012 13:28
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.136.BR: Ordinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - ægtefælle til hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde
SKM-nr. 2 for byretten
SKM2013.137.BR: Ordinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse -arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde
Journal-nr. for byretten
BS R5-1387/2011 og BS R5-1388/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
19 Dec 2013 13:28
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.183.ØLR: Ordinær genoptagelse - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver og ægtefælle
Journal-nr. for landsretten
B-3905-12 og B-3906-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen