Placering af byretten
Retten i Kolding
Byretsdato
10 dec 2012 13:10
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2013.148.BR: Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - lån
SKM-nr. 2 for byretten
SKM2019.111.BR: Genanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 307/2018

Vestre Landsret
Landsretsdato
22 jun 2021 13:10
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2013.757.VLR: Skønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - lån - grundlag for skøn
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2021.402.VLR: Genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 35 g
Journal-nr. for landsretten
B-3304-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen