Placering af byretten
Retten i Odense
Byretsdato
11 Dec 2012 13:04
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.175.BR: Fradrag - byggeomkostninger - ejendomsprojekt - maskeret udlodning
Journal-nr. for byretten
BS 12-618/2011, BS 12-1652/2011, BS 12-1830/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
19 Dec 2013 13:04
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.69.ØLR: Maskeret udlodning - avance ved salg af ejendomme
Journal-nr. for landsretten
B-4500-12 og B-87-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen