SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2010.819.LSR: Opgørelse af skattepligtig ejendomsavance i forbindelse med salg af ejendom
Placering af byretten
Retten i Hillerød
Byretsdato
08 May 2012 12:37
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2012.515.BR: Ejendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum
Journal-nr. for byretten
BS 2-97/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
06 Mar 2013 12:37
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2013.200.ØLR: Ejendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum
Journal-nr. for landsretten
B-1879-12

Højesteret
Højesteretsstatus
Sagen er hævet
Højesteretsdato
04 Jul 2014 12:37
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen