Placering af byretten
Retten i Holstebro
Byretsdato
16 jun 2021 10:28
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.398.BR: Skattefri rejsegodtgørelse - beskattes af værdi af fri bil - befordringsfradrag
Journal-nr. for byretten
BS-40803/2020

Vestre Landsret
Landsretsdato
12 sep 2022 11:13
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.493.VLR: Skattefri rejsegodtgørelse – fri bil
Journal-nr. for landsretten
BS-27233/2021-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen