SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2017.429.LSR: Efteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar
Byretsstatus
Henvist til VLR

Vestre Landsret
Landsretsdato
27 mar 2019 10:08
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.306.VLR: Kulafgiftsloven – kuldioxidafgiftsloven – affaldsvarmeafgift – tillægsafgift – kuldioxidafgift – afgiftspligtig mængde – opgørelse og udbetaling af negative afgiftstilsvar
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2018.575.HR: Ikke deltagelse af sagkyndige dommere - afgiftssag
Journal-nr. for landsretten
B-8440/2017 Højesterets kendelse BS-7799/2018.

Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen