Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
21 maj 2019 09:53
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.503.BR: Skønsmæssig ansættelse – indsætninger – lån – frist
Journal-nr. for byretten
BS-24904/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
18 jan 2024 20:23
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.179.ØLR: Skønsmæssig ansættelse – indsætninger – lån – ikke grundlag for tilsidesættelse af skøn – genoptagelse – skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5
Journal-nr. for landsretten
BS-38316/2022-OLR:
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen