Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
08 jan 2013 13:30
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.227.BR: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag
Journal-nr. for byretten
BS 7-2036/2011

Vestre Landsret
Landsretsdato
25 apr 2014 13:30
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.332.VLR: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag
Journal-nr. for landsretten
B-0306-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen