Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
26 okt 2012 13:23
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.242.BR: Skønsmæssig ansættelse - køb af bil - ubeskattede midler - samlever - nyt anbringende afvist
Journal-nr. for byretten
BS 153-1331/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
08 maj 2014 13:23
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.410.ØLR: Gaveafgift - samlever - køb af bil
Journal-nr. for landsretten
B-3878-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen