Byretsdato
19 dec 2012 12:37
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.249.BR: Kildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst
Journal-nr. for byretten
BS 8-1798/2011

Vestre Landsret
Landsretsdato
28 apr 2014 12:37
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.652.VLR: Kildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst
Journal-nr. for landsretten
B-0011-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen