Byretsdato
07 Jan 2013 12:35
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.257.BR: Moms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingarrangement
Journal-nr. for byretten
BS 1-379/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
21 Oct 2014 12:35
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.755.ØLR: Moms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingsarrangement - renter
Journal-nr. for landsretten
B-249-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen