Byretsdato
08 jan 2013 11:23
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.300.BR: Kursgevinst - mindsterenten - rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - nyt anbringende
Journal-nr. for byretten
BS 3-255/2012

Vestre Landsret
Landsretsdato
27 mar 2014 11:23
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.459.VLR: Rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for landsretten
B-0311-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen