Placering af byretten
Retten i Hillerød
Byretsdato
05 feb 2013 11:01
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.301.BR: Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Journal-nr. for byretten
BS 2-1433-2011

Østre Landsret
Landsretsdato
05 mar 2014 11:01
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.202.ØLR: Skønsmæssig ansættelse - moms - tilsidesættelse - regnskab
Journal-nr. for landsretten
B-616-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen