Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
28 feb 2013 10:18
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.396.BR: Uregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse
Journal-nr. for byretten
BS 153-2474/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
19 dec 2013 10:18
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.260.ØLR: Uregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager / selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse
Journal-nr. for landsretten
B-873-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen