SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2011.773.LSR: Genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008
Byretsstatus
Henvist til VLR

Vestre Landsret
Landsretsdato
30 apr 2013 10:10
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2013.411.VLR: Genoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft
Journal-nr. for landsretten
B-1552-12

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2015.46.HR: Genoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft
Journal-nr. for højesteret
161/2013
Højesteretsdato
07 jan 2015 10:10
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen