Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
23 Mar 2017 12:22
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS 43C-1439/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
02 Oct 2019 12:20
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.501.ØLR: Retserhvervelse – formel konfiskation
Journal-nr. for landsretten
B-844-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen