Placering af byretten
Retten i Nykøbing F.
Byretsdato
11 okt 2019 11:32
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2019.516.BR: Befordringsfradrag – pilot –bevisbyrde – søgsmålsfrist efter klage til Folketingets Ombudsmand
Journal-nr. for byretten
BS-43674/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen