Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
19 apr 2013 13:40
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.422.BR: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning
Journal-nr. for byretten
BS 10A-169/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
04 jun 2014 13:40
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.434.ØLR: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning
Journal-nr. for landsretten
B-1434-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen