Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
19 Jun 2013 12:27
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.469.BR: Retspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - skattepligt
Journal-nr. for byretten
BS 36A-5794/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
18 Aug 2014 12:27
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.605.ØLR: Skattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - bevisbyrde
Journal-nr. for landsretten
B-2065-13

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2016.10.HR: Skattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - værdiansættelse - hjemvisning
Journal-nr. for højesteret
171/2014
Højesteretsdato
15 Dec 2015 12:27
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen