Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
14 aug 2012 12:19
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.487.BR: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist
Journal-nr. for byretten
BS 42B-1578/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
18 okt 2013 12:19
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2013.739.ØLR: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist
Journal-nr. for landsretten
B-2963-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen