Byretsdato
27 feb 2013 11:19
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.245.BR: Fri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde
Journal-nr. for byretten
BS 159-462/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
08 maj 2014 11:19
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.182.ØLR: Fri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde
Journal-nr. for landsretten
B-3878-12
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen