Placering af byretten
Retten i Viborg
Byretsdato
04 Jun 2013 11:09
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.519.BR: Skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler
Journal-nr. for byretten
BS 1-272/2012

Vestre Landsret
Landsretsdato
09 Oct 2014 11:09
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.744.VLR: Skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler
Journal-nr. for landsretten
B-1468-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen