Placering af byretten
Retten i Hjørring
Byretsdato
19 Sep 2019 09:08
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.508.BR: Maskeret udlodning – forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS-223/2018

Vestre Landsret
Landsretsdato
13 Jan 2022 09:08
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.53.VLR: Maskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for landsretten
BS-47809/2019-VLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2024.69.HR: Ligningslovens § 16 A – skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, og § 27, stk. 1, nr. 5, og stk. 2. Maskeret udlodning - den forlængede ligningsfrist og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser – reaktionsfrist
Journal-nr. for højesteret
BS-33581/2022-HJR
Højesteretsdato
07 Sep 2023 15:37
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen