Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
09 Jun 2020 13:19
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2020.255.BR: Indsætninger på bankkonti – skønsmæssig ansættelse af indkomst
Journal-nr. for byretten
BS-39413/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen