Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
18 May 2021 12:39
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.336.BR: Told – toldskyld – unddragelse fra toldtilsyn – fritagelse efter EF-toldkodeksens artikel 239
Journal-nr. for byretten
BS-42054/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen