Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
23 nov 2020 12:28
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.13.BR: Udeholdt omsætning – skønsmæssig ansættelse – ugyldighed – retssikkerhedsloven – officialprincippet
Journal-nr. for byretten
BS-42807/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
07 feb 2022 05:34
Landsretsstatus
Afvist
Journal-nr. for landsretten
BS-50393/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen