Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
12 sep 2019 11:31
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.505.BR: Ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – revisor
Journal-nr. for byretten
BS-35955/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
23 jun 2020 11:31
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.317.ØLR: Ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – revisor
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen