Uanset om I ønsker at indberette via fil eller enkeltindtastning er det de samme oplysninger I skal indhente og indberette på den enkelte kapitaludlodning.

I skal anvende datastrukturen nedenfor. Find de tekniske krav til de enkle kolonner i skabelonen i bilag 1.

 Indberetningsskabelonen finder I ved at

1. Gå til skat.dk/ekapital

2. Vælg Indberet kapitaludlodninger fra andelsforeninger

3. Vælg vejledninger og skabelon

Det fremgår af nedenstående skema over datastrukturen, hvilke felter der altid er påkrævet. Andre felter er påkrævet afhængigt af, hvilken andelshavertype der skal indberettes om. Disse krav fremgår af bilag 2.

Datastruktur for indberetning

Navn på felt

Påkrævet

Link til beskrivelse af feltet

UdlodningID

Påkrævet

4.3.1

IndberetningID

Påkrævet

4.3.2

RettelseID

4.3.2

Kalenderår

Påkrævet

4.3.3

Invalidering

7.2

Andelshavertype

Påkrævet

4.3.4

AU identifikationsårsag

4.3.4.1

CPR

4.3.5

CVR/SE

4.3.6

Udlodningsdato

Påkrævet

4.3.7

Udlodningsbeløb

Påkrævet

4.3.8

Formand/Administrator

4.3.9

UP/UV identifikation mulig

4.3.10

TIN nummer

4.3.10

Landekode TIN nummer

4.3.10

PersonFødselDato

4.3.10

Fødestat

4.3.10

Personfødested

4.3.10

Person fornavn

4.3.10

Person efternavn

4.3.10

VirksomhedNavn

4.3.10

VejNavn

4.3.10

Husnummer

4.3.10

SideDør

4.3.10

Etage

4.3.10

PostDistrikt

4.3.10

PostBoksNummer

4.3.10

PostNummer

4.3.10

By

4.3.10

Landsdel

4.3.10

Bopælsland

4.3.10

AdresseUstruktureret

4.3.10

NoteTekst

4.3.11

Datastruktur for invalidering

Navn på felt

Påkrævet

Link til beskrivelse af feltet

UdlodningID

Påkrævet

4.3.1

IndberetningID

Påkrævet

4.3.2

RettelseID

Påkrævet

4.3.2

Kalenderår

Påkrævet

4.3.3

Invalidering

Påkrævet

7.2