Byretsdato
17 sep 2013 12:54
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2013.676.BR: Fri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde
Journal-nr. for byretten
BS 11-2026/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
25 jun 2014 12:54
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.520.ØLR: Fri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde
Journal-nr. for landsretten
B-3034-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen