Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
15 Feb 2021 09:07
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.159.BR: Omkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag
Journal-nr. for byretten
BS-42400/2019

Vestre Landsret
Landsretsdato
01 Apr 2022 13:44
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.231.VLR: Omkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag
Journal-nr. for landsretten
BS-27361/2021-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen