Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
03 Jan 2014 12:33
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.78.BR: Ejendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi
Journal-nr. for byretten
BS 9-2463/2012

Vestre Landsret
Landsretsdato
19 Jun 2015 12:33
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.491.VLR: Ejendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi
Journal-nr. for landsretten
B-0102-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen