Placering af byretten
Retten i Herning
Byretsdato
23 jul 2019 10:25
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.423.BR: Skønsmæssig ansættelse – udgifter af privatlignende karakter – ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS-9682/2018, BS-9665/2018 og BS-9636/2018

Vestre Landsret
Landsretsdato
19 okt 2022 11:02
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.518.VLR: Skønsmæssig ansættelse – udgifter af privatlignende karakter – ekstraordinær genoptagelse
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen