Placering af byretten
Retten i Hjørring
Byretsdato
17 Nov 2020 10:21
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.7.BR: Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 4 – en byggevirksomhed havde hverken krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvar
Journal-nr. for byretten
BS-35001/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen