Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
02 Jun 2020 08:38
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.237.BR: Aktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 21
Journal-nr. for byretten
BS-29630/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
06 Feb 2023 11:37
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.121.ØLR: Aktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 21
Journal-nr. for landsretten
BS-26347/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen