Placering af byretten
Retten i Holbæk
Byretsdato
22 Aug 2019 14:04
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.444.BR: Indsættelser på bankkonto – lån eller gave – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfristen
Journal-nr. for byretten
BS-6662/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
11 Sep 2020 14:24
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.457.ØLR: Indsættelser på bankkonto – lån eller gave – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfristen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen