Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
06 aug 2019 11:05
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2019.439.BR: Overførsler til bankkonto – frist for ekstraordinær genoptagelse – ugyldighed
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen