Placering af byretten
Retten i Næstved
Byretsdato
23 Jul 2019 09:59
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.437.BR: Erhvervsmæssig virksomhed – ejendomsudvikling – kriterierne om intensitet og rentabilitet ikke opfyldt
Journal-nr. for byretten
BS-33014/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
03 Aug 2021 10:09
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.517.ØLR: Erhvervsmæssig virksomhed – ejendomsudvikling – fradrag for underskud
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen